Adatvédelem

A UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép., a továbbiakban: adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU Rendelete („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info törvény”) rendelkezéseit szem előtt tartva a beérkezett álláspályázatokat bizalmasan kezeli, az abban szereplő személyes adatokat harmadik félnek nem adja át. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes, annak célja az álláspályázatok elbírálása, az adatkezelés jogalapja a pályázó önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor jogosult visszavonni és adatainak kezelését megszüntetni. A regisztrációval a pályázó kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, valamint pályázatának megőrzéséhez egyaránt, abból a célból, hogy az adatkezelő a személyes adatoknak megfelelő, jövőbeni állásajánlatokról a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a regisztráció törléséig értesítse a pályázót. Kérjük, hogy csak az álláspályázatra jelentkezés szempontjából releváns személyes adatait adja meg (pl. iskolai végzettség, munkatapasztalatok) és kerülje a pozícióra való alkalmasság előzetes megítéléséhez nem feltétlenül szükséges adatok megadását (pl. életkor, lakcím, vallás).

Az adatkezelést és adatfeldolgozást a UPC Humánerőforrás Osztályának dolgozói és az álláspályázattal érintett üzleti területek erre jogosult vezetői és munkatársai végzik, más személy nem férhet hozzájuk.

A UPC Magyarország Kft. a személyes adatokhoz kapcsolódó jogok védelme érdekében adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A pályázó az adatvédelmi tisztviselőtől az adatvedelem@upc.hu e-mail címen vagy a 1462 Budapest, Pf.: 477 postai címen személyes adatainak kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, személyes adataihoz bármikor hozzáférhet, kérheti azok hordozható formátumban való rendelkezésre bocsátását. Kérheti továbbá személyes adatainak törlését, a pontatlan adatok helyesbítését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az érintettek jogaira vonatkozó rendelkezéseket a GDPR illetve az Info törvény tartalmazza. A személyes adatok kezeléséről és biztonságáról további részletes információt a https://www.upc.hu/rolunk/adatvedelem/ weboldalunkon talál.

Ha úgy gondolja, hogy személyes adataival kapcsolatban a UPC Magyarország Kft. részéről sérelem érte, panaszával forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, 30 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulni jogorvoslatért.

Tóth Karina

„Azért szeretek a UPC-nél dolgozni mert állandóan változik és ezáltal soha nem unalmas. Itt teret engednek az önállóságnak, amellett hogy a légkör nagyon támogató.”

Tóth Karina

CEE Learning & Development expert

Jakimova Gabriella

„Az elmúlt 7 évben rengeteg új kihívással találkoztam, melyek változatossá és izgalmassá teszik a munkámat. A változás mindig egy lehetőség, amiből igyekszem mindig a legjobbat kihozni! Szeretek itt dolgozni, mert a UPC dinamikus, fejlődő és rengeteg értékes ember vesz körül.”

Jakimova Gabriella

Szenior B2B értékesítési csoportvezető