Adatvédelem

A UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép., a továbbiakban: adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jógról és informácószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezéseit szem előtt tartva a beérkezett álláspályázatokat bizalmasan kezeli, az abban szereplő személyes adatokat harmadik félnek nem adja át. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes, annak célja az álláspályázatok elbírásálása, az adatkezelés jogalapja a pályázó önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor jogosult visszavonni és adatainak kezelését megszüntetni. A regisztrációval a pályázó kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, valamint pályázatának megőrzéséhez egyaránt, abból a célből, hogy az adatkezelő a személyes adatoknak megfelelő, jövőbeni állásajánlatokról értesítse a pályázót.

Az adatkezelést és adatfeldolgozást a UPC Humánerőforrás Osztályának dolgozói és az álláspályázattal érintett üzleti területek vezetői és munkatársai végzik. A pályázó személyes adatainak kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, személyes adataihoz bármikor hozzáférhet, kérhetik azok hordozhatóságát. Kérheti továbbá személyes adatainak törlését, a pontatlan adatok helyesbítését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az érintettek részletes jogait a GDPR tartalmazza.

Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, az érintet jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu ) vagy bírósághoz forulni jogorvoslatért.

Tóth Karina

„Azért szeretek a UPC-nél dolgozni mert állandóan változik és ezáltal soha nem unalmas. Itt teret engednek az önállóságnak, amellett hogy a légkör nagyon támogató.”

Tóth Karina

CEE Learning & Development expert

Jakimova Gabriella

„Az elmúlt 7 évben rengeteg új kihívással találkoztam, melyek változatossá és izgalmassá teszik a munkámat. A változás mindig egy lehetőség, amiből igyekszem mindig a legjobbat kihozni! Szeretek itt dolgozni, mert a UPC dinamikus, fejlődő és rengeteg értékes ember vesz körül.”

Jakimova Gabriella

Szenior B2B értékesítési csoportvezető